TẦM NHÌN


Bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, Du học Việt Sing mong muốn trở thành cầu nối giúp các bạn trẻ và các gia đình Việt Nam, xa hơn nữa là các nước Châu Á , có thể đạt được giấc mơ được sống, học tập, làm việc và thành đạt ở đất nước Singapore xinh đẹp và đầy tiềm năng. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành công ty tư vấn và dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực di trú, du học và đầu tư tại Singapore

SỨ MỆNH


Với tinh thần tận tâm và chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết luôn đem lại hiệu quả cao nhất trong mọi trường hợp định cư, du học và đầu tư Singapore

 Chuyên Nghiệp 

Chúng tôi luôn duy trì và phát huy sự chuyên nghiệp trong mọi công việc và đặc biệt trong việc cung cấp dịch vụ và săn sóc khách hàng tốt để đảm bảo và tối đa hóa nhu cầu của khách hàng.

Tận Tình

Lấy chữ “TÂM” làm nền tảng. Chúng tôi tuân thủ và thượng tôn kỷ luật và pháp luật. Mọi hoạt động đựa trên chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh.

Hiệu Quả

Chúng tôi để cao tính hiệu quả trong công việc và dịch vụ vì lợi ích của khách hàng, các đối tác và doanh nghiệp.